Press Archive

新聞及報導

2018年1月31日

881903商業電台 - 我地可以試下行下,放慢腳步,睇下我地住緊既地方~

 "我地可以試下行下,放慢腳步,睇下我地住既地方"

其實香港有好多地方都值得我地去欣賞,奈何行人路淺窄影響我地既情緒!

Do姐同廸偉都鼓勵我地將行路變成生活既一部份!佢地仲有介紹同支持我地「行德」同未來既活動同遠景!大家快啲去881903 既網頁收聽啦!

按此收聽